Menu

Process

Process

1. SKAPA FÖRSTÅELSE FÖR ANVÄNDAREN

För att skapa innovativa lösning så måste vi först skapa en förståelse för artefaktens användare. Detta gör vi i relevant kontext, där de arbetar, bor, umgås mm. Metoderna vi använder är oftast variationer av observationer, intervjuer, probes etc. Förutom att titta på användarna hämtar vi inspiration från beteenden, resor, kulturer etc. Vår strävan är att tänka utanför den berömda boxen! Stort fokus läggs vid att förstå vilka frågor som är relevanta.

Inspirationen sammanställs i en ITK ( Identity tool Kit) Där vi med ledord och bilder presenterar grunden för projektet.
Tydliga Personas tas fram för att definiera målgruppen tydligt. 

2. SE IN I FRAMTIDEN 

Vad är nästa trend / tjänst / fluga? Problemet är att vi inte kan se in i framtiden men med en verktygslåda av olika designmetoder så kan vi flytta framtid till nutid. Under idegeneringsfasen så arbetar vi kvantitativt  tillsammans med fokusgrupper, experter och andra stakeholders. Om en idé inte först verkar galen så är den sällan värd att bygga på. Processen är iterativ och vi testar våra idéer i olika medier för att snabbt se vad som funkar.

3. SAMSPELET MELLAN ANVÄNDARE & ARTEFAKT

Vi arbetar tillsammans med definierade användargrupper. Modeller testas och förfinas. 
Vi iaktar samspelet mellan människa och artefakt, lär oss av detta och hittar nya infallsvinklar. 
Det är många gånger det mest självklara som är svårast att se. 

 

4. SKAPA UNIKA HÅLLBARA LÖSNINGAR

Vad är det som gör dig unik på marknaden? Material, smarta tekniska lösningar, miljö, konstruktion, produktion, form, funktion, vi undersöker möjligheterna och tillsammans med dig som kund hittar vi unika lösningar som sätter leenden på era användares läppar.  

 

VI ÄR PROBLEMLÖSARE!  

Med tydlig designprocess och fokus på användarna
skapar vi hållbara designlösningar inom gränsöverskridande områden från produkter till tjänster. 

Under åren har vi utvecklat denna designprocess som även vårt namn kommer ifrån, ADDI.
Processen är dock aldrig linjär och anpassas efter uppdragets omfattning och kund. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!