Menu

Playsam

Concept, Product Design

Playsam

” –Add ADDI – They are taking playful design seriously!”

–Carl Zedig CEO Playsam

PLAYSAM ÄR ETT VÄRLDSKÄNT FÖRETAG MED MÅLSÄTTNING ATT PRODUCERA VÄLDESIGNADE LEKSAKER. GENOM ETT LÅNGSIKTIGT OCH MEDVETET SAMARBETE MED DUKTIGA DESIGNERS KAN PLAYSAM IDAG PRESENTERA ETT PRODUKTSORTIMENT MED TYDLIG IDENTITET. ADDI UTVECKLAR NYA PRODUKTKONCEPT OCH DESIGNFÖRSLAG FÖR MÖJLIGA FRAMTIDA PRODUKTER. VI HAR ÄVEN TAGIT FRAM DIVERSE GRAFISKT MATERIAL, SÅ SOM ANNONSER OCH FOLDRAR.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!